Роов

I. Един Левитски град на Асировото племе – И.Н. 19:28, 21:31, на северния предел от Святата земя, наречен също Вет-реов; лежи в долът на юг от Срещо-Ливан, не много на север от Дан – Чис. 13:21; Съд. 18:28.
II. Една Сирийска област покорена от Давид – 2Цар. 10:6,8.
III. Баща на Ададезер, цар на Сова в Сирия – 2Цар. 8:3.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.