Рос

I. Син на Вениамин, Якововия син – Бит. 46:21.
II. Едно племе Скити, споменато в Ез. 38:2,3, 39:1, заедно с Мосох и Тувал; и трите тези племена бяха под управлението на Гог, князът на земята Магог.