Рос

I. Син на Вениамин, Якововия син – Бит. 46:21.
II. Едно племе Скити, споменато в Ез. 38:2,3, 39:1, заедно с Мосох и Тувал; и трите тези племена бяха под управлението на Гог, князът на земята Магог.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.