Роса

Росите в Палестина и в някои други източни земи са твърде изобилни, така че те служат да възрастяват растенията във време на бездъждие, и на продължителни суши. Тежка роса е падала особенно при планините, и то тъкмо преди да настане дъждовното време, и веднага след него. Росата се е приемала като дар Божий – Битие 27:28; Вт. 33:28; 1Цар. 17:1; Йов 29:19; Аг. 1:10; Зах. 8:12. На росата в Св. Писание има много хубави уподобения – Вт. 32:2; 2Цар. 17:12; Пс. 110:3; Пр. 19:12; Ос. 14:5; Мих. 5:7.