Ров

Естествен или изкуствен водоем. Ровове са се употребявали за тъмници – Бит. 37:20; Ер. 38:6; и за ловене на зверове, нещо което пояснява кроежите на лукави мъже и жени – Пс. 119:85; Пр. 22:14, 26:27; Ез. 19:4. Думата ров се употребява и за гроб – Пс. 28:1, 30:3,9.