Рубин

П.Ер. 4:7
Вид скъпоценен камък, който по цена се нарежда след алмаза (адаманта), но като задмине една известна величина, той става по-скъп от него при същата големина. Рубинът е червен сапфир.