Рубин

П.Ер. 4:7
Вид скъпоценен камък, който по цена се нарежда след алмаза (адаманта), но като задмине една известна величина, той става по-скъп от него при същата големина. Рубинът е червен сапфир.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.