Руф

Син на Симон Киринееца, който бе накаран да носи кръста, върху който щеше да бъде разпънат Христос – Мк. 15:21.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.