Рут

Една моавка, която на връщане с етърва си Ноемин в Юдея, (вероятно по времето на Гедеон), се оженва за Вооз, сродник на мъжа на Ноемин. От тази женитба произхожда Давид, а чрез него нашия Спасител Исус Христос.

Книгата Рут, съдържа тази история, изложена просто и прочувствено. Намерението на съчинителят й, несъмнено е да проследи родословието на цар Давид. В началото, той говори за събития станали през управлението на съдиите в Израил – нещо, което загатва, че по времето на писателя, те престанали да управляват. На края на книгата се среща името на Давид, от което излиза, че тя не е била съчинена преди него. Тази книга, е поместена в Библията след книгата Съдии, като нейна притурка. Мнозина древни отци, са сливали тези две книги в една. Повестта на Рут, излага чистите и невинни нрави на тогавашните времена, и милостта и благотворителността на Еврейските закони; тя ни загатва бъдещото разпространение на евангелието между езичниците, и пояснява Божията промислителна грижа върху домородствата, и благословиите, които произтичат от синовното благочестие и вяра в Бога.