Рута (седефче)

Добре позната градинска билка, с остър мирис и горчив вкус. Спасителят порицава фарисеите за това, че давали десятък от рута – нещо, което законът не е предписвал, когато пренебрегвали съществените части от закона – Лк. 11:42.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.