Рута (седефче)

Добре позната градинска билка, с остър мирис и горчив вкус. Спасителят порицава фарисеите за това, че давали десятък от рута – нещо, което законът не е предписвал, когато пренебрегвали съществените части от закона – Лк. 11:42.