Рувим (ето син)

Най-старият син на Яков и Лия, наречен така според чувството на майка му, която каза: “Господ погледна на смирението ми” – Бит. 29:32. Понеже Рувим оскверни Вала, наложницата на баща си, изгуби правата и преимуществата на първородството си, и първенството се даде на Юда, и двойният дял на двамата Йосифови сина – Бит. 35:22, 48:5, 49:3,4,8,10; 1Лет. 5:1,2. Той участва в завистта на братята си против Йосиф, но пък съдейства за избавянето на живота му в Дотан, с намерение да го предаде после скришом на баща си – Бит. 37:18-30. Виж също благонамереното му предложение в Бит. 42:37. Племето му, никак не стана многобройно и силно в Израил. Датан, Авирон и Он, бяха членове на това племе. По числото на мъжете си беше деветото племе от народа, когато той влезе в Ханаан – Чис. 1:21, 26:7. За наследие на това племе, се даде хубавата земя за паша на изток от Йордан, между Арнон на юг и Галаад на север; тя сега се нарича Белка – Чис. 32гл.; И.Н. 22гл. После намираме Рувимовите синове, да се изобличават от Девора за недеятелност – Съд. 5:15,16. Положението им на границата, ги излагаше на много нападания от източната страна – 4Цар. 10:33, и те бяха първите пленници докарани в Асирия (740г. преди Р.Х.) – 1Лет. 5:26.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.