Ръка

Понякога значи сила, власт. Турям ръка на нещо, значи усвоявам. Улавянето ръка с ръка показва съгласие и любов. Вдигането на ръката нагоре, е знак на заклинание. “Надясно” по юдейски е значело към юг, защото юдеинът, когато говорил за север или за юг си въобразявал, че лицето му е обърнато към изток. Възлагането на ръце, е знак на благословение или на освещение – Бит. 48:14; Чис. 8:10, 27:18; Мк. 10:16; Д.А. 6:6, 19:6; 1Тим. 4:14. По юдейския обичай, първосвещеникът е възлагал ръцете си на отпущаемия ярец, за да възложи на главата му греховете на народа си.