Саанаим

И.Н. 19:33

Град в северната част на Нефталимовото наследие, близо до Кадис и полите на Срещо-Ливанските планини – Съд. 4:11.