Саанан

Мих. 1:11

Предполага се, че е Сенан – И.Н. 15:37, град в Юдовата равнина.