Садок

Син на Ахитов, и баща на Ахимаас. Еврейски първосвещеник през царуванията на Саул и Давид. Виж Авиатар.

Други с това име са споменати в 4Цар. 15:33; 1Лет. 6:12; Езд. 7:2; Неем. 3:4, 13:13.