Сафан

  1. Писар на цар Йосия, който прочете намерената книга на закона – 4Цар. 22:12; Ер. 29:3, 36:10; Ез. 8:11.
  2. Баща на Ахикам – 4Цар. 22:12, 25:22; .