Сафат

  1. Баща на Елисей – 3Цар. 19:16.
  2. Потомък на Давид – 1Лет. 3:22.
  3. Главният Давидов говедар във Васан – 1Лет. 27:29.