Сафир (хубост)

Един град, към който се обръща пророк Михей – Мих. 1:11. Според Евсевий и Йероним, той лежал в планинската страна между Елевтеропол и Аскалон. Около 7 мили североизточно от Аскалон, се намира днешното място ес-Савафир, което някои приемат за стария Сафир, но то е разположено в долната част на поляната.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.