Сафир (хубост)

Един град, към който се обръща пророк Михей – Мих. 1:11. Според Евсевий и Йероним, той лежал в планинската страна между Елевтеропол и Аскалон. Около 7 мили североизточно от Аскалон, се намира днешното място ес-Савафир, което някои приемат за стария Сафир, но то е разположено в долната част на поляната.