Сайгак (евр. яхмур)

Едно диво животно, подобно на елена, но с по-черникав оттенък и по-къси рогове; според Мойсеевия закон бе чисто (добро за ядене) – Вт. 14:5, и споменато между животните, които се поднасяха на Соломоновата трапеза – 3Цар. 4:23.