Сайгак (евр. яхмур)

Едно диво животно, подобно на елена, но с по-черникав оттенък и по-къси рогове; според Мойсеевия закон бе чисто (добро за ядене) – Вт. 14:5, и споменато между животните, които се поднасяха на Соломоновата трапеза – 3Цар. 4:23.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.