Саламин

Главният град на остров Кипър, посетен от Павел и Варнава, (48г. след Р.Х.). Този остров бе родина на Варнава, и се населяваше от доста евреи, на които Евангелието беше проповядвано – Д.А. 4:36, 11:19-20, 21:16. Идването на ап. Павел в Саламин, се ознаменува с чудото, което извърши над Елима, и с обръщението на управителя Саргия Павла – Д.А. 13:5-12. Саламин бе голям град, разположен на източната страна на острова, и по-късно наречен Константиа.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.