Салха

Васански град, завоюван от евреите и определен за Манасиевото племе – Вт. 3:10; И.Н. 12:5, 13:11. Той беше близо до пределите на Гадовото наследие – 1Лет. 5:11, до мястото, където границата между земите на двете племена, се вдаваше най-навътре в пустинята. И днес, още съществува на югоизточния край на днешния Ауран, град наречен Салхат.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.