Салим (мир)

  1. Старото име на Ерусалим – Бит. 14:18; Евр. 7:1,3, което по-късно му се приложи поетично – Пс. 76:2.
  2. Сихемов град – Бит. 33:18.
  3. Град близо до Енон и Йордан, на юг от Ветсан – Йн. 3:23.