Салиса

Едно окръжие, което граничи на запад с Ефремовата хълмиста земя – 1Цар. 9:4. Ваал-Салиса, според Евсевий, лежи на петнадесет мили северно от Лида.