Салмон

  1. Началникът на Юдовото племе, мъж на Раав и баща на Вооз – Рут 4:20; Мт. 1:4-5; Лк. 3:32.
  2. Нос на източния край на остров Крит – Д.А. 27:7.
  3. (на еврейски Цалмон), една планина в Самария, близо до Сихем – Съд. 9:48, може би клон от планината Гевал; може би е планината, която в Пс. 68:14, се казва, че е побеляла от сняг.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.