Саломия

  1. Жена на Заведей, майка на Яков Големия и Йоан Евангелиста, една от святите Галилейки, които придружаваха Исус в пътешествията му, и му служеха – Мт. 27:56. Тя се примоли на Исус двамата й сина, (Яков и Йоан), да седнат единият от дясно, а другият от ляво до него в царството му – Мт. 20:20-23. Несъмнено, тя трябва да е променила мнението си за Христовото царство, когато “гледаше от далеч” разпнатия Син Божий, и поради възкресението му, което й бе известено от ангелите при гроба – Мк. 15:40, 16:1. От сравнение на Мт. 27:56, и Йн. 19:25, някои заключават, че Саломия е била сестра на Мария (Исусовата майка).
  2. Саломия се наричаше и Иродиадината дъщеря – Мат. 14:6.