Салпаад

Потомък на Йосиф, който след смъртта си остави дъщери, а не синове. Това даде повод да се учреди закон, според който дъщерите да наследяват имането на баща си, когато той няма синове, но да не се женят за мъже, които не принадлежат на племето им – Чис. 26:33, 27:1-11; И.Н. 17:3-4.