Салпаад

Потомък на Йосиф, който след смъртта си остави дъщери, а не синове. Това даде повод да се учреди закон, според който дъщерите да наследяват имането на баща си, когато той няма синове, но да не се женят за мъже, които не принадлежат на племето им – Чис. 26:33, 27:1-11; И.Н. 17:3-4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.