Сама

  1. Един от тримата началници на Давидовите тридесет юнаци, който сподели с Елеазер и Давид славата от подвига, за който се разказва в 2Цар. 23:11-12; 1Лет. 11:12-14. Друго едно юнашко дело, в което взел участие и Сама, се описва в 2Цар. 23:13-17.
  2. Брат на Давид – 1Цар. 16:9, 17:13; 2Цар. 13:3,32; 1Лет. 2:13.
  3. И други с това име се споменават в Бит. 36:13,17; 2Цар. 23:25,33; 1Лет. 11:27, 27:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.