Самарянка

За разговора на Исус със Самарянката, виж Сихем.