Самегар

Син на Анат и третият Израилски съдия, след Аод и малко преди Варак – Съд. 3:31, 5:6. Св. Писание казва за него само, че той бранил Израил и поразил шестотин филистимци с волски остен.