Самиамит

Един вид зелен гущер, който често се катери по къщните стени. Виж Гущер.