Самир

  1. Юдов планински град – И.Н. 15:48.
  2. Град в планината Ефрем, мястото където Тола (съдията), живял, и бил погребан – Съд. 10:1-2, макар и да бил от Исахаровото племе. Десет мили на югоизток от Набулус (Сихем), се намира един разрушен град наречен Самер.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.