Самос

Един остров в Архипелага, на крайбрежието на Мала Азия, срещу Лидия, от която го дели един тесен проток. Островът е бил предан на обожаването на Юнона, която имала там един великолепен храм, останки от който се намират и до днес. Островът е бил прочут и с грънците си, и като родното място на философа Питагор. Във времето на Симон Макавей, римляните писаха на управителя в подкрепа на юдеите – 1Мак. 15:23. Павел се спря тук, когато отиваше за Ерусалим, (58г. след Р.Х.) – Д.А. 20:15. Островът днес има около петдесет хиляди жители; и макар да не е добре обработван, произвежда изобилно портокали, грозде и маслини, и изнася жито и вино.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.