Самсон

Син на Маное; от племето на Дан; избавител и съдия на южните Еврийски племена за двадесет години – Съд. 13-16гл. Рождението му било чудесно предречено; той е бил назирей от най-ранна детска възраст, и най-силният човек; и се е прочул както с силата и чудните си подвизи, така и с нравствените си слабости, и с трагичната си смърт. Подвизите му са били извършени с особена божествена помощ: „И Господния Дух дойде със сила на него” – Съд. 13:25, 14:6,19, 15:14, 16:20,28. Божието провидение, явно се изявило в управлението за добро на Самсоновите страсти, страховете на приятелите му, и злобата на неприятелите му. Греховете на Самсон, му струпаха на главата голямо нечестие и беди, но благодатта и вярата най-после възтържествуваха – Евр. 11:32. Повестта на Самсоновия живот, ни дава да разберем, колко предателски и немилостиви са грехът и грешниците, и бдителната грижа, която Христос има за своите люде във всеки век. Сравни Съд. 13:22 и Мт. 23:37.