Сапун (мило)

Мал. 3:2

На еврейски борит, което значи чистител. В Ер. 2:22, той се различава от нитрото. Виж Нитро. Знае се, че старите са употребявали за пране на платно и др., някои растения и пепелта от тях. Пепелта на морските растения, съдържа въглекисела сода, а пепелта на тополата и на други сухоземни растения, съдържат въгленокисел поташ. Смесени с дървено масло или лой, тези алкали произвеждат сапун; не се знае, обаче, по каква технология са го правели евреите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.