Сараия

Сараия е името на шест души, които се споменават в следните места – 2Цар. 8:17; 4Цар. 25:18; Езд. 7:1; Ер. 36:26, 40:8, 51:59. Последният, наричан „главен постелник“, занесе писмото от пророк Еремия до евреите във Вавилон.