Сараия

Сараия е името на шест души, които се споменават в следните места – 2Цар. 8:17; 4Цар. 25:18; Езд. 7:1; Ер. 36:26, 40:8, 51:59. Последният, наричан „главен постелник“, занесе писмото от пророк Еремия до евреите във Вавилон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.