Сарасар

  1. Син на Сенахирим, който взе участие в убиването на баща си – Ис. 37:38.
  2. Един посланик, който след връщането на евреите от Вавилонския плен, бе изпратен с Регамелех и други да питат свещениците дали да продължат още поста – Зах. 7:2, 8:19.