Сарасар

  1. Син на Сенахирим, който взе участие в убиването на баща си – Ис. 37:38.
  2. Един посланик, който след връщането на евреите от Вавилонския плен, бе изпратен с Регамелех и други да питат свещениците дали да продължат още поста – Зах. 7:2, 8:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.