Сард или Сардий

Вид скъпоценен камък, червен като кръв. Той взима името си от Мало-Азиатския град Сардис, където за пръв път е бил намерен. Първият от дванадесетте скъпоценни камъка, които украсявали нагръдникът на първосвещеника, е бил Сард – Из. 28:17; Отк. 4:3.