Сардис

Днешния Сарт, град в Мала Азия, и някога столица на Лидийския цар Крез, пословичен с огромното си богатство. Този град е бил разположен при полите на планината Тмол на север, и е владял една обширна и приятна поляна, напоявана от няколко потоци, които се спускат от близките хълмове и от реката Пактол. Сардис е лежал на пътя, по който Ксеркс премина за Гърция; населението му е било известно с неморалността си – Отк. 3:4. Днес този велик град е едно нищожно селце.

На юг от града се намират развалини от театър, стадион и две църкви. Хълмът, върху който крепостта е била издигната, е порутен от земетресение. Намират се така също два забележителни стълба, които се приемат за останки от един Кивилин храм, построен триста години след Соломоновия храм. Тези развалини и безбройните гробни купчини, ни дават представа какъв град е бил Сардис, преди опустошението му от земетресение и меч.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.