Сардоникс

„Сардоникс”, изглежда, че е дума производна от Сард и Оникс; един вид скъпоценен камък, който съчетава червеният цвят на Сарда с белият на Халкидона – Отк. 21:20.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.