Сарепта

Авд. 20

Едно Финикийско приморско пристанище при Средиземно море, между Тир и Сидон, обикновено се счита за Тирско пристанище. Тук през един глад в Израил, живееше пророк Илия с една вдовица, на която кърчагът с елей не намаля и делвата с брашно не се изпразни, и на която синът той чудесно съживи. Благородната й вяра в Бога, заслужава вечно да се помни, а великодушното й себеотричане е достойно за всеобщо подражание – 3Цар. 17:9-24. Днес това място се нарича Сарафенд, и е едно село върху хълмовете при крайморието.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.