Саргон

Ис. 20:1-4

Един от последните Асирийски царе, който беше изпратил своя генерал Тартан, за да превземе град Азот. Палатът, който се намира в северозападната част на Нимруд, (част от развалините на Ниневия), се е съградил от този цар. От Асирийските надписи става видно, че Саргон е бил баща на Сенахирим, и е царувал 19 години (721-702 преди Р.Х.). Походът срещу Азот се случи около 712г. преди Р.Х.