Сарон

  1. Равнина при Палестинското приморие, която се простира на шестдесет мили на дължина, между Кармил и Йопа (Яфа). Някъде тя е песъчлива, но почвата ѝ въобще е много плодородна. Тази поляна е била прочута в древността с красотата и плодородието си – 1Лет. 27:29; П.П. 2:1; Ис. 33:9, 35:2, 65:10. Тя имала град със същото име, който се споменава в Д.А. 9:35, и е била някога гъсто населена, но сега населението й е незначително. Лятната жега е нетърпима, и климатът й е нездрав. Всеки пътник описва поляната като много богата и прекрасна. Намръщените Юдови хълмове на изток, стоят лице с лице с блестящата вода на Средиземно море на запад. На север и на юг, доколкото вижда окото, се простира поляната обрасла с зелени или пожълтели ниви. Наблизо са обширните маслинени гори на Рамля и Лида, посред които се възвишават живописните кули, минарета, и сводове на тези села, а хълмовете на североизток са гъсто населени със селца. Необработените места от поляната, са покрити през пролетта и рано през лятото с разкошни цветя.
  2. Град на Вениамин, в окръжието на Васан, оттатък Йордан – 1Лет. 5:16.