Сатири

В гръцката митология, Сатирите се представят, като въображаеми бесове, (на половина човек и на половина коза), които суеверните са вярвали, че посещават бранищата и лесищата. Еврейската дума, която в Ис. 13:21, 34:14, е преведена Сатир, значи: 1) космат; 2) козел, като в Лев. 4:24:, 16:5; 3) бесове, както в Лев. 17:7; 2Лет. 11:15. Има някои, обаче, които предпочитат да превеждат еврейската дума в Исая с думите „космати животни”, с които разбират или диви кози или маймуни. Подскачанията на такива животни или (както поетите си позволяват) на такива въображаеми същества, като сатирите по развалините на Вавилон, го представят като една ненаселена и уединена пустиня.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.