Сава

Син на Йоксан, и внук на Авраам от Хетура – Бит. 25:3. Вярва се, че той се заселил в Пустинна Арабия.