Савахтани (оставил си ме)

Сиро-халдейска дума, част от думите, които Спасителят изговори на кръста – Мт. 27:46; те са взети от Пс. 22:1, където са употребени пророчески.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.