Савахтани (оставил си ме)

Сиро-халдейска дума, част от думите, които Спасителят изговори на кръста – Мт. 27:46; те са взети от Пс. 22:1, където са употребени пророчески.