Сават

Петият месец от Еврейската гражданска година, и единадесетият от църковната. Виж Месеци.