Савей

Един бунтовен Вениаминец, който след смъртта на Авесалом, се опита без успех, да повдигне въстание против Давид. Той бе преследван, обсаден в град Авел-вет-мааха, при южната част на Леван, и обезглавен от жителите на този град – 2Цар. 20гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.