Савта и Савтека

Синове на Хус – Бит. 10:7. Не може да се каже, дали те са се заселили в Африка, Арабия или Югоизточна Азия.