Сбъдна се (сбъднаха се)

Сбъдват се пророчествата и обещанията на Йеова, когато всяко едно от тях се изпълнява на времето си и на мястото си – И.Н. 23:14; Мт. 2:17, 12:17. Много пъти, хората са извършвали Божиите цели, като са преследвали някои съвсем противни цели. Така в Йн. 19:24,28,36, тези, които разпъваха Христос, по никакъв начин не са си представяли, че извършват Божиите цели. Понякога изречението „за да се сбъдне”, значи, за да се потвърди пророческото писание, понякога да се приспособи и втори път. Така думите на Осия 11:1, „И из Египет повиках сина си”, се отнасят директно за израилтяните, когато излязоха от Египетската земя, за да се избавят от робството, но както се учим от Мт. 2:15, тези боговдъхновени думи на пророка, се отнасят и за Исус Христос. Виж още Мт. 13:14; Ис. 6:9; Лк. 4:18-21 и Ис. 61:1-3; Д.А. 1:16,20; Пс. 109:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.