Седекия

  1. Двадесетият и последен Юдов цар, син на Йосия и Амитала, и чичо на Йоахин предшественика му – 4Цар. 24:17,19; Ер. 52:1. Когато Навуходоносор превзе Ерусалим, той заведе във Вавилон Йоахин, с жените му, чадата му, чиновниците му, и най-добрите художници от Юдея, и на мястото му постави чичо му Матания, чието име той промени на Седекия. Седекия се обеща с клетва на Навуходоносор, че ще му бъде верен. Той се възцари на двадесет и една години, и царува единадесет години. Върши зло пред Господа, по всичко, което стори и Йоаким – 4Цар. 24:18; 2Лет. 36:11-13. Сравни Ер. 29:16-19, 34гл., 38:5; Ез. 17:12,14,18. В деветата година на царуването си, той възстана против Вавилонския цар, като се надяваше на помощта на Египетския цар (Фараон Вафрий), и като презираше верните Еремиеви наставления – Ер. 37:2,5,7-10. Вследствие на това, Асирийската войска нападна Юдея, и превзе всичките й крепости. През единадесетата година на царуването му, в деветия ден на четвъртия месец (юли), Ерусалим бе превзет, (588г. преди Р.Х.). Царят се опита да избяга през нощта на този ден, но преследван от Халдейското войнство, той бе хванат в Ерихонската равнина. Седекия бе заведен в Ривла при Навуходоносор, който укори вероломството му, и заповяда да убият децата му пред него, и да му избодат очите; в окови той бе изпратен във Вавилон – 4Цар. 25гл. Ер. 39 и 52гл.; Ез. 19гл. Всичките тези събития, изпълниха Еремиевите и Езекиловите пророчества, които са изложени в гореспоменатите глави. За Седекиевото ослепяване сравни и Ер. 34:3; Ез. 12:13.
  2. Един лъжлив пророк, изобличен от Михей, когато поощряваше Ахаав да воюва със сирийците – 3Цар. 22:11-37. Съдбата му се предсказва в 25ст.
  3. Друг един лъжлив пророк, изобличен от Еремия – Ер. 29:21-22.