Седемдесетте

Най-старият превод на Стария Завет, се нарича „превод на Седемдесетте”, защото всеобщо се вярва, че е бил преведен от седемдесет преводачи. Има различни мнения за времето, когато е правен този превод, но може да се приеме, че е бил завършен през трети век преди Христа. Той съдържа значителни грешки, но като цяло е верен, най-вече в книгите на Мойсей; той е от голяма важност за тълкуването на Стария Завет, и често се цитира от Новозаветните писатели, които пишеха по същото наречие. Този превод, е бащата на първия Латински, на Коптския, и на много други преводи, между които е и Старо-Българският; и толкова много гръцките и римските отци са се водили по него, че до преди няколко столетия, той в същност е замествал Еврейския първообраз. Съществува много голяма разлика между летоброенето на Еврейския първообраз и летоброенето на Седемдесетте. Виж Александрия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.