Седмица

Седмицата, или времевото разстояние от седем дни (виж Седем), е била позната още от най-ранни времена на различни и отдалечени един от друг народи в Европа, Азия, и Африка – Бит. 29:27.

За „Празникът на седмиците”, виж Петдесетница.