Седмица

Седмицата, или времевото разстояние от седем дни (виж Седем), е била позната още от най-ранни времена на различни и отдалечени един от друг народи в Европа, Азия, и Африка – Бит. 29:27.

За „Празникът на седмиците”, виж Петдесетница.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.